گشت و گذار
MUSIC20
موزیک های خودتان را به اشتراک بگذارید ، با دوستان خود در ارتباط باشید ، موزیک های جدید گوش کنید
موزیک 20 دنیای موسیقی
اطلاعات بیشتر
سازندگان
آپلود
صداهای خودرا آپلود کنید تاباجهان به اشتراک بگذارید
فرایند
به صداهای دیگران گوش کنید وآن هارا به اشتراک بگذارید
آمار
آمار لحضه ای صدای خود ودیگران را دنبال کنید
محبوب ها
مراحل سیستم
گشت و گذار
گروه ولیست پخش خودرا ایجاد وصدا های خودرا آپلودکنید
اشتراک
موسیقی های مورد علاقه خود را با دوستان به اشتراک بگذارید
ایجاد
موسیقی ها ومردم جدید را کشف کنید وبا آنها در ارتباط باشید